Tesla Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$18,500 Tesla Model S 5YJSA1CG7DFP14879

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48541609

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-05-13

$2,700 Tesla Model S 5YJSA1S25FF095725

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24941493

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 63 001 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$15,450 Tesla Model 3 5YJ3E1EA9JF011684

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24471852

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 8 424 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$21,150 Tesla Model S 5YJSA1E1XGF165403

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25074978

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 7 899 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$9,900 Tesla Model X 5YJXCDE26HF062670

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24546224

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 21 705 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$20,800 Tesla Model X 5YJXCBE2XHF070176

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24975851

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 50 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$6,500 Tesla Model 3 5YJ3E1EB8JF185044

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24964668

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 3 279 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$20,200 Tesla Model 3 5YJ3E1EBXJF098214

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24751552

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 7 863 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$13,600 Tesla Model S 5YJSA1CN1DFP06338

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24820220

---

Статус: Сатылган

Run: 86 823 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$4,000 Tesla Model 3 5YJ3E1EB9JF111891

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24769567

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 2 037 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$10,250 Tesla Model X 5YJXCDE26JF129550

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24447136

---

Статус: Сатылган

Run: 3 217 mi

Сатылган күнү: 2019-05-24

$16,650 Tesla Model X 5YJXCBE25HF043225

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24146189

Dma - Turo Inc

Статус: Сатылган

Run: 1 264 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$5,650 Tesla Model X 5YJXCBE25HF055259

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24461191

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 16 627 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$18,750 Tesla Model S 5YJSA1CN2DFP07711

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25181205

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-29

$14,450 Tesla Model 3 5YJ3E1EA2JF020405

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24715849

---

Статус: Сатылган

Run: 2 701 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$5,250 Tesla Model 3 5YJ3E1EA5JF023413

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24904809

Philadelphia Insurance Comp...

Статус: Сатылган

Run: 24 508 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$24,700 Tesla Model 3 5YJ3E1EB7JF113297

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24721678

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 133 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$7,150 Tesla Model S 5YJSA1E21HF192421

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24555899

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 22 110 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$14,250 Tesla Model X 5YJXCAE29GF016229

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24985607

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 21 502 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$16,650 Tesla Model 3 5YJ3E1EA3JF056927

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24787174

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 51 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$13,550 Tesla Model 3 5YJ3E1EA3JF056331

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24419759

Root Insurance - Ach

Статус: Сатылган

Run: 11 605 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$15,350 Tesla Model 3 5YJ3E1EA2JF102456

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24444284

---

Статус: Сатылган

Run: 3 412 mi

Сатылган күнү: 2019-06-06

$18,850 Tesla Model 5YJSA1CN0DFP15578

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35262569

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$24,850 Tesla Model 5YJSA1E21HF231007

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-31409059

---

Статус: Сатылган

Run: 43 453 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$11,000 Tesla Model 5YJ3E1EA3JF051243

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33136629

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$14,400 Tesla Model 5YJ3E1EA2JF157649

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-51170129

---

Статус: Сатылган

Run: 1 830 mi

Сатылган күнү: 2019-10-28

$10,850 Tesla Model 5YJ3E1EA2JF040122

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35877979

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$4,200 Tesla Model 5YJSA1E48JF247132

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-30773519

---

Статус: Сатылган

Run: 13 809 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$23,950 Tesla Model 5YJSA1H22FFP54688

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-32569619

---

Статус: Сатылган

Run: 30 812 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$2,850 Tesla Model 5YJSA1E20JF277062

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-28668789

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$21,400 Tesla Model 5YJSA1H17FF082246

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-32331269

---

Статус: Сатылган

Run: 50 961 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$6,150 Tesla Model 5YJSA1H14EFP32391

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35456649

---

Статус: Сатылган

Run: 42 647 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$9,400 Tesla Model 5YJSA1CN4DFP08391

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-27293559

---

Статус: Сатылган

Run: 43 545 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$20,100 Tesla Model 5YJXCBE23HF050125

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-32481329

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$7,350 Tesla Model 5YJ3E1EA2HF002674

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33762409

---

Статус: Сатылган

Run: 10 216 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$7,750 Tesla Model 5YJSA1DN0DFP17801

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35668529

---

Статус: Сатылган

Run: 72 175 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$7,550 Tesla Model 5YJXCAE28HF060286

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36237359

---

Статус: Сатылган

Run: 28 002 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$6,800 Tesla Model 3 5YJ3E1EA3JF004861

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24929215

---

Статус: Сатылган

Run: 9 133 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$16,350 Tesla Model 3 5YJ3E1EB7JF071343

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24368615

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-03

$5,550 Tesla Model S 5YJSA1CN6DFP24964

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25061452

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 51 207 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$12,850 Tesla Model S 5YJSA1E23JF257033

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24680342

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 10 353 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$10,100 Tesla Model S 5YJSA1H22FFP74763

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26064998

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-09-23

$16,350 Tesla Model 3 5YJ3E1EA7JF039581

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24979066

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-03

$8,450 Tesla Model X 5YJXCBE2XHF078164

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-28154290

---

Статус: Сатылган

Run: 26 014 mi

Сатылган күнү: 2020-04-15

$3,050 Tesla Model 5YJ3E1EA6JF028295

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-34899379

---

Статус: Сатылган

Run: 2 792 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$6,900 Tesla Model 3 5YJ3E1EA9JF020529

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24929239

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-04

$23,450 Tesla Model 3 5YJ3E1EB9JF145359

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24722289

---

Статус: Сатылган

Run: 9 606 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$24,400 Tesla Model S 5YJSA1E20HF210262

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25157145

---

Статус: Сатылган

Run: 42 422 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$12,350 Tesla Model 3 5YJ3E1EB8JF094470

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24754617

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 8 195 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$10,450 Tesla Model 3 5YJ3E1EA9JF153212

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24283937

---

Статус: Сатылган

Run: 824 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$4,500 Tesla Model S 5YJSA1E23GF155983

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24493493

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 40 810 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$13,550 Tesla Model X 5YJXCBE27GF018972

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25004100

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 28 755 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$10,950 Tesla Model 3 5YJ3E1EB3JF066673

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24125162

Auto Owners Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 114 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$18,200 Tesla Model X 5YJXCDE27JF113597

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24605045

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 5 908 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×