Saab Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$19,350 Saab 9-7X 5S3ET13M852800911

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25176905

---

Статус: Сатылган

Run: 185 133 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$300 Saab 9-3 YS3DF78K917003463

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24248736

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 101 172 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$24,600 Saab 9-5 YS3EH49G833010910

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24686315

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 65 610 mi

Сатылган күнү: 2019-05-23

$175 Saab 9-3 YS3FD49Y661024684

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25008607

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 106 150 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$5,000 Saab 9-7X 5S3ET13M252800130

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25091216

---

Статус: Сатылган

Run: 156 524 mi

Сатылган күнү: 2019-05-23

$50 Saab 9-3 YS3FF49Y031029871

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24924875

---

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$150 Saab 9-5 YS3EB49E023015422

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-29158026

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 167 173 mi

Сатылган күнү: 2020-12-29

$200 Saab 9-3 YS3DD55N4X2085875

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25161026

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 163 023 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

999$ Saab 9-5 YS3EB59E323007742

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25131290

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 204 451 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

999$ Saab 9-3 YS3DF55K512052908

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24917510

Teen Challenge Internationa...

Статус: Сатылган

Run: 162 162 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$250 Saab 9-3 YS3FD49Y471011093

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25150994

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 175 998 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

999$ Saab 9-3 YS3FB46Y791019718

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25125767

---

Статус: Сатылган

Run: 141 181 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$13,800 Saab 9-7X 5S3ET13S092802110

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24344194

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 148 636 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$19,950 Saab 9-7X 5S3ET13S572805260

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24878364

Meemic Insurance

Статус: Сатылган

Run: 114 772 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$20,150 Saab 9-7X 5S3ET13S482801010

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24965240

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 156 538 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$300 Saab 9-3 YS3FD59Y861122055

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24953805

Aaa Auto Club Group Companies

Статус: Сатылган

Run: 149 918 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

999$ Saab 9-3 YS3FA4CY2B1301181

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25025815

---

Статус: Сатылган

Run: 110 267 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$300 Saab 9-3 YS3FD49Y871116364

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25029245

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-30

999$ Saab 9-3 YS3DP55G517017684

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25139208

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 180 257 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$300 Saab 9-3 YS3FH49Y451042460

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24240861

Nodak Insurance

Статус: Сатылган

Run: 118 669 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$14,400 Saab 9-3 YS3DD38N5X2029668

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25142794

Honorbound Foundation

Статус: Сатылган

Run: 181 023 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

999$ Saab 9-3 YS3FD75Y146015592

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24848044

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 67 277 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$200 Saab 900 YS3AL35L2M5005606

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25119344

---

Статус: Сатылган

Run: 271 148 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$375 Saab 900 YS3AK36E4N2012109

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25096688

The American Legion

Статус: Сатылган

Run: 118 632 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$22,750 Saab 9-3 YS3FD49Y061137532

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25035059

Root Insurance - Ach

Статус: Сатылган

Run: 140 962 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FA4CY6B1303340

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24346721

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 98 995 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-5 YS3GN4AR5B4000813

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24720120

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 97 850 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$200 Saab 9-3 YS3FB49Y581107418

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24998173

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$100 Saab 9-3 YS3DF75K637008501

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25139523

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 112 306 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$19,700 Saab 9-2 JF4GG61635G054139

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25004561

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 149 070 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FH41U361123735

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35139629

---

Статус: Сатылган

Run: 161 212 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$20,850 Saab 9-2 JF4GG61665H053531

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35634019

---

Статус: Сатылган

Run: 122 999 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$3,050 Saab 9-3 YS3DF78K237003503

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25076594

---

Статус: Сатылган

Run: 178 246 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FB49Y881111625

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36160799

---

Статус: Сатылган

Run: 96 325 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FH41UX81004129

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35150739

---

Статус: Сатылган

Run: 60 903 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FF49Y931060374

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35358479

---

Статус: Сатылган

Run: 134 224 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FB49Y881131017

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-37333449

---

Статус: Сатылган

Run: 173 369 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FB49Y081123980

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-29392499

---

Статус: Сатылган

Run: 191 946 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FD49Y371123657

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-34703759

---

Статус: Сатылган

Run: 87 288 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3DF75K537005363

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36096389

---

Статус: Сатылган

Run: 151 887 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3DF58K122007297

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-37253969

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 900 YS3AT34S0B1013121

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-32074519

---

Статус: Сатылган

Run: 161 664 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3FB49Y691019480

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-34794659

---

Статус: Сатылган

Run: 88 112 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

999$ Saab 9-3 YS3DF75K637004559

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24930817

---

Статус: Сатылган

Run: 143 674 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-3 YS3FD49Y031055974

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25188690

---

Статус: Сатылган

Run: 245 662 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-3 YS3FH75Y256003246

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25086800

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 203 365 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$18,800 Saab 9-2 JF4GG22615H055212

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25183606

Wycliffe Bible Translator

Статус: Сатылган

Run: 189 190 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-3 YS3FD79Y646006266

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25090355

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 240 635 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-5 YS3ED49Z923011527

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25142527

Alzheimers Association

Статус: Сатылган

Run: 145 337 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$150 Saab 9-3 YS3FB49S241040685

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25148525

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: 141 912 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-3 YS3FB49S841034132

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24925696

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 120 359 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-3 YS3FB49Y181127116

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24714330

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 139 399 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$9,250 Saab 9-7X 5S3ET13S892802484

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25218530

---

Статус: Сатылган

Run: 176 758 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

999$ Saab 9-3 YS3FH46Y941039265

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36210389

---

Статус: Сатылган

Run: 140 997 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү