Puma Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$20,200 Puma 28ft Forest River 4X4TPUB22BP033181

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24965324

Louisiana Farm Bureau

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-07-01

$6,150 Puma Palomino 4X4FPUA22CP036422

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-40316709

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-07-31

$22,800 Puma 29FT 4X4TPUA25DP041246

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25055110

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-17

$17,200 Puma PUMA 4X4FPUF22BP033348

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-43406289

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-09-05

$6,350 Puma Scooter LB5TMCBDXCZ000068

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36837249

---

Статус: Сатылган

Run: 167 mi

Сатылган күнү: 2019-07-29

$13,550 Puma RV 4X4TPUH27GP060004

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35586819

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-07-02

$12,600 Puma Trailer 4X4TPUG229P020997

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48737339

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-09-19

$19,450 Puma Other 4X4TPUW21HP062349

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25901304

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-10

$24,600 Puma Other 4X4FPTL22BP032294

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25684301

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-09-19

$13,150 Puma 5TH 4X4FPUF29CP035132

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-47814259

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-22

$24,650 Puma Trailer 4X4TPUG24EP048911

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-40092649

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-14

$3,600 Puma Other 4X4TPUE27JP071158

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25366763

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-08-21

$24,300 Puma Palimino 4X4TPUG28BP034151

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25614856

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-08-21

$23,550 Puma Palamino 4X4FPTL2XEP048845

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48129889

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-24

$12,150 Puma Palamino 4X4TPUF26DP041331

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-47386519

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-14

$20,500 Puma PUMA 1PAT64U205P004135

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-25865789

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-22

$8,850 Puma Other 4X4TPUT10HP063858

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26571595

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-12-17

$4,850 Puma Palamino 4X4TPUE20FP056167

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-43926489

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-09-12

$24,800 Puma Travel 4X4TPUH26JP070532

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-39547689

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-05

$15,950 Puma Palomino 4X4TPUE268P018526

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26195040

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-31

$14,200 Puma Trailer 4X4TPUB29CP036046

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-53656329

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-27

$17,250 Puma 28FQDB 4X4TPUD22GP060501

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24124644

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-31

$15,000 Puma Palamino 4X4TPUE277P011504

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-47627669

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-17

$24,000 Puma TRVL 4X4FPTM26FP052536

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-43429529

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-17

$4,250 Puma 29FT 4X4TPUB29DP041491

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26008543

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-07

$16,500 Puma Unleashed 4X4TPTF24DP041323

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48027389

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-20

$6,900 Puma Xle Light 4X4TPUA2XJP067661

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25725808

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-16

$18,000 Puma Trailer 3S9PHJP22HW092168

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25384504

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-12-04

$8,650 Puma Palamino 4X4FPUB23HP065823

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-39894359

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-08-27

$20,750 Puma Trailer 4X4TPUV208P015847

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-53015909

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-19

$12,450 Puma 32RKTS 4X4TPUH26JP071745

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26214240

Texas Farm Bureau

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-21

$2,900 Puma Unleashed 4X4TPTC268P019513

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-39591769

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-07-12

$22,100 Puma Other 4X4TPUT299P021778

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25268155

Western Agricultural Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-07-16

$12,400 Puma Palamino 4X4TPUG26JP071889

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48828439

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-12-12

$10,150 Puma Toy Hauler 5ZT2PTPB2K4001397

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25416940

Nationwide Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-08-28

$19,300 Puma Palomino 4X4TPUC23KP075132

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48038919

---

Статус: Сатылган

Run: 1 111 111 mi

Сатылган күнү: 2020-01-08

$23,950 Puma Trailer 5ZT2PUSB1K4003543

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-39313019

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-08-28

$18,400 Puma Palamino 4X4TPUF218P018366

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-49073059

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-20

$23,600 Puma 4X4 4X4TPUF237P010333

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25942883

Tennessee Farmers Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-10-09

$15,550 Puma Unleashed 4X4FPTL23EP047827

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-55969539

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-12-16

$20,550 Puma Palamino 4X4TPUY27GP056955

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25063590

Usaa Group

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-12-30

$6,300 Puma PUMA 4X4TPUB277P012916

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-45877889

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-07

$9,900 Puma 32RBFQ 4X4TPUH26JP072992

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25662016

Arkansas Farm Bureau

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-08-28

$3,500 Puma Palomino 4X4TPUC23DP040979

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-45716459

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-09-26

$18,150 Puma Trailer 4X4TPUH27KP078091

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-48024749

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-01

$8,350 Puma 29FKS 1PAT64Z295P001372

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25393944

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2020-03-10

$17,700 Puma Trailer 4X4TPUC27CP037596

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-58528769

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-01-03

$22,650 Puma Other 4X4TPUA28BP030299

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-19845232

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-02-05

$21,350 Puma Palamino 4X4TPUP22HP067333

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-52066089

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-03-03

$23,400 Puma 253FBS 4X4FPUA238P015215

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26203027

---

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2020-01-20

$22,700 Puma Unleashed 4X4FPTP2XJP073376

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-56323949

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-02-03

$6,150 Puma Trailer 4X4TPUH22JP073573

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-52844289

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-12-30

$16,600 Puma PUMA 4X4FPUF25BP034509

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-59811209

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-04-02

$6,550 Puma Scooter LB5TM8S12AZ507031

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-60491909

---

Статус: Сатылган

Run: 21 244 mi

Сатылган күнү: 2020-01-23

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×