Kawasaki Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$5,850 Kawasaki EX300 JKAEX8A16EA006310

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24682433

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 14 199 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$23,700 Kawasaki ZX600 JKAZX4R14BA027313

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25068717

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 14 284 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$23,350 Kawasaki ZX1000 JKAZXCK1XCA004737

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24660085

---

Статус: Сатылган

Run: 12 600 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$18,500 Kawasaki 1600 JKBVNKB165A005641

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24708745

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-20

$20,050 Kawasaki ZX1000 JKAZXCD176A011405

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24867167

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 23 693 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$22,850 Kawasaki BR125 JKABRRJ17HDA06163

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-23878928

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 731 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$13,000 Kawasaki KL650 JKAKLEA136DA22481

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24972819

---

Статус: Сатылган

Run: 12 179 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$7,250 Kawasaki VN900 JKAVN2D15AA038724

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24757723

---

Статус: Сатылган

Run: 25 000 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$7,850 Kawasaki ZX636 JKBZXJC145A004833

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24650536

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$18,850 Kawasaki VN800 JKBVNCA121B506280

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25032031

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 16 974 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$17,300 Kawasaki ZX1400 JKBZXNE10CA003521

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24779919

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 2 301 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$4,850 Kawasaki KRF-750 JKARFDA158B501657

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25177024

---

Статус: Сатылган

Run: 1 654 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$14,700 Kawasaki EX250 JKAEXMJ139DA43623

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24916778

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 16 310 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$16,700 Kawasaki EX300 JKAEX8A16HDA31245

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-23945038

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$11,700 Kawasaki VN900 JKAVN2C1X7A006605

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25136593

---

Статус: Сатылган

Run: 12 755 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$3,250 Kawasaki KZ1100 JKAKZBD11CA004192

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24995378

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 30 429 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$22,850 Kawasaki VN800 JKBVNCB164B521822

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24628250

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$15,100 Kawasaki KRT800 JKBRTCF13JB503520

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24896192

---

Статус: Сатылган

Run: 1 796 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$18,400 Kawasaki EX400 JKAEXKG1XJDA03622

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24001217

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 600 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$16,750 Kawasaki ZR900 JKAZR2E1XKA003439

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24538665

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 336 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$15,850 Kawasaki Vulcan 2000 JKBVNMA154A004489

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24771762

---

Статус: Сатылган

Run: 63 965 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$21,050 Kawasaki VN1600 JKBVNKB127A014291

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24860671

American Family Insurance

Статус: Сатылган

Run: 29 771 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$16,150 Kawasaki EX650 JKAEXEK11JDA26358

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24951664

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 2 062 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$6,300 Kawasaki EX400 JKAEXKG13JDA09181

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24982279

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$8,950 Kawasaki KRF-750 JKARFDN16BB503872

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25043430

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-29

$11,300 Kawasaki VN900 JKAVN2B189A045827

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25044203

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 15 576 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$25,000 Kawasaki ZX636 JKBZXJC186A036413

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25055429

---

Статус: Сатылган

Run: 11 000 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$14,800 Kawasaki EX650 JKAEXEE16CDA03754

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25069759

---

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$9,250 Kawasaki VN750 JKAVNDA164B551012

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25132760

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 17 560 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$12,050 Kawasaki KRT800 JKBRTCC13EB500059

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25129085

American Family Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-29

$8,600 Kawasaki ZR750 JKAZRDK195A000505

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25154804

---

Статус: Сатылган

Run: 29 289 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$12,850 Kawasaki EX650 JKAEXEA117A019029

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24847905

---

Статус: Сатылган

Run: 19 053 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$19,750 Kawasaki EX650 JKAEXEJ17HDA00519

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24960336

---

Статус: Сатылган

Run: 850 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$12,700 Kawasaki ZX1400 JKBZXNF19EA006368

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25053835

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-29

$7,450 Kawasaki ZX1000 JKAZXCA1XGB505225

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25144342

---

Статус: Сатылган

Run: 9 642 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$9,900 Kawasaki VN900 JKAVN2D157A013069

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24907477

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 17 721 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$3,300 Kawasaki ZX600 JKAZX4J131A030455

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25010954

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 40 105 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$4,550 Kawasaki KL650 JKAKLEA132DA02306

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25037042

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 38 354 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$12,950 Kawasaki ZX636 JKBZXJF19HA012426

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25078101

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 3 954 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$21,000 Kawasaki EX300 JKAEX8B13GDA28476

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-23803723

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 100 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$22,950 Kawasaki ZX636 JKBZXJE18JA027085

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24594002

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 8 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$6,700 Kawasaki ZX1000 JKAZXCE1X8A004093

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25077476

---

Статус: Сатылган

Run: 16 999 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$6,350 Kawasaki EX650 JKAEXEE16GDA21483

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24825997

Safeco Insurance

Статус: Сатылган

Run: 6 226 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$7,800 Kawasaki EX650 JKAEXEJ19JDA03024

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24936034

---

Статус: Сатылган

Run: 200 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$10,700 Kawasaki EX650 JKAEXEF16GDA29176

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25068231

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 343 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$11,900 Kawasaki VN800 JKBVNCA16XB501415

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25127942

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 10 561 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$10,650 Kawasaki ZX1200 JKAZX9A13YA007569

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-44155958

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-30

$7,200 Kawasaki EX250 JKAEXMJ159DA42134

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-54246008

---

Статус: Сатылган

Run: 30 451 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$7,400 Kawasaki KRF-750 JKARFDP18DB504540

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-34066449

---

Статус: Сатылган

Run: 2 929 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$8,500 Kawasaki 900STX KAW61497C505

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33428519

---

Статус: Сатылган

Run: 74 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$8,650 Kawasaki EX500 JKAEXVD13WA042161

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35331029

---

Статус: Сатылган

Run: 12 352 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$12,950 Kawasaki VN900 JKAVN2B10FA086383

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-50062748

---

Статус: Сатылган

Run: 1 260 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$9,850 Kawasaki ZX636-C1 KAZX4P107A008140

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-21925547

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$19,300 Kawasaki ZX1400 JKBZXNF15FA011035

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-60546659

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-01-07

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×