Hummer Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$11,650 Hummer H3 5GTDN13E278223905

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24801385

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 116 162 mi

Сатылган күнү: 2019-05-17

$8,950 Hummer H3 5GTDN136268290592

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24905144

---

Статус: Сатылган

Run: 124 358 mi

Сатылган күнү: 2019-05-17

$7,250 Hummer H3 5GTDN136968138003

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24936484

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 110 703 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$6,950 Hummer H3 5GTDN136568225817

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24874294

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 171 677 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$4,100 Hummer H3 5GTDN13E678191427

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24872854

Kentucky Farm Bureau Group

Статус: Сатылган

Run: 82 722 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$13,450 Hummer H3 5GTDN13E778241123

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24148334

---

Статус: Сатылган

Run: 229 934 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$4,450 Hummer H3 5GNEN13L998134118

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24662880

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 65 712 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$13,700 Hummer H3 5GTDN13E778124710

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25069944

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 130 404 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$20,700 Hummer H3 5GTEN13E588159056

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24833865

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 172 639 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$6,050 Hummer H2 5GRGN23U93H118823

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24909943

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-21

$5,900 Hummer H3 5GTEN13EX98105379

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-30978060

---

Статус: Сатылган

Run: 76 243 mi

Сатылган күнү: 2020-03-05

$18,250 Hummer H3 5GTDN13E578106853

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24893688

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 135 430 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$11,750 Hummer H3 5GTDN136868106420

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24847501

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 153 505 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$20,950 Hummer H2 5GRGN23U94H121027

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24793007

Mississippi Farm Bureau

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-21

$10,250 Hummer H3 5GTDN13E678156550

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24871462

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: 151 654 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$3,600 Hummer H3 5GTDN136268110267

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25186822

---

Статус: Сатылган

Run: 119 373 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$7,700 Hummer H2 5GRGN23U53H141757

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24964029

---

Статус: Сатылган

Run: 200 187 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$24,950 Hummer H3 5GTDN136268175703

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24652823

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-05-28

$10,000 Hummer H2 5GRGN23U74H112343

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24565664

---

Статус: Сатылган

Run: 80 165 mi

Сатылган күнү: 2019-05-24

$5,300 Hummer H3 5GTDN136X68146868

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24946911

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 179 476 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$9,650 Hummer H3 5GTEN13E698138606

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-23989669

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 161 763 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$20,000 Hummer H3 5GTDN136268143317

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25067495

Safeco Insurance

Статус: Сатылган

Run: 182 853 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$18,450 Hummer H3 5GTEN13E098104757

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25065904

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 137 879 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$6,350 Hummer H3 5GTDN136068182827

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25050982

---

Статус: Сатылган

Run: 99 999 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$19,100 Hummer H3 5GTEN13E688180577

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25017632

Tennessee Farmers Insurance

Статус: Сатылган

Run: 103 056 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$24,800 Hummer H3 5GTEN13E398138238

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24912586

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-30

$4,500 Hummer H3 5GTDN13E878106149

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36644909

---

Статус: Сатылган

Run: 118 692 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$14,750 Hummer H2 5GRGN23U65H123867

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-28921909

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-30

$20,800 Hummer H2 5GRGN23U14H121765

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25147522

---

Статус: Сатылган

Run: 113 141 mi

Сатылган күнү: 2019-06-06

$8,900 Hummer H3 5GTDN136768297005

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24895886

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 124 462 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$15,000 Hummer H2 5GRGN23U73H135572

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36380889

---

Статус: Сатылган

Run: 135 782 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$4,900 Hummer H2 5GRGN23U84H113811

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-37198569

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$7,500 Hummer H3 5GTDN136068232609

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33154669

---

Статус: Сатылган

Run: 136 887 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$2,850 Hummer H2 5GRGN23U13H101188

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-30566800

---

Статус: Сатылган

Run: 195 519 mi

Сатылган күнү: 2020-04-23

$3,300 Hummer H3 5GTEN13E988128652

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26267382

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-10-25

$13,450 Hummer H3 5GTDN136668197445

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25027272

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 201 132 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$14,250 Hummer H3 5GTEN13E588159557

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25008058

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 72 350 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$18,800 Hummer H3 5GTDN136968209930

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-34985289

---

Статус: Сатылган

Run: 140 758 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$23,050 Hummer H3 5GTDN13E478238213

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33623869

---

Статус: Сатылган

Run: 171 963 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$10,450 Hummer H3 5GTDN136168117775

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24904094

---

Статус: Сатылган

Run: 203 343 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$12,050 Hummer H3 5GTDN136568118363

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24887200

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 232 959 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$16,250 Hummer H3 5GTDN136268313868

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24980371

Wawanesa Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$24,750 Hummer H3 5GTDN136568162945

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25144031

---

Статус: Сатылган

Run: 164 275 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$3,350 Hummer H3 5GTDN136968137661

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25145087

---

Статус: Сатылган

Run: 195 541 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$7,900 Hummer H2 5GRGN23U23H111762

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25121708

---

Статус: Сатылган

Run: 114 419 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$21,450 Hummer H3 5GTEN13E588144315

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24965668

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 131 538 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$4,800 Hummer H2 5GRGN23U25H117595

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-43766829

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-09-09

$7,100 Hummer H3 5GTDN136168156138

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24585038

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-04

$15,600 Hummer H3 5GTDN13E478132733

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25099334

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 193 397 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$21,400 Hummer H3 5GTDN136268103514

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24877421

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 122 298 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$22,300 Hummer H3 5GTDN136568278176

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-23913298

---

Статус: Сатылган

Run: 134 674 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$7,950 Hummer H2 5GRGN23U04H118145

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25096080

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-05

$24,600 Hummer H2 5GRGN23U04H122552

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25104728

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 47 218 mi

Сатылган күнү: 2019-06-06

$17,400 Hummer H2 5GRGN23U33H103914

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25165853

---

Статус: Сатылган

Run: 157 205 mi

Сатылган күнү: 2019-06-06

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×