Smart Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$11,800 Smart Fortwo WMEEJ9AA1FK839328

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25166608

---

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-07-05

$24,150 Smart Fortwo WMEEJ9AA1DK721874

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24769327

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 31 437 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$7,300 Smart Fortwo WMEEJ31X48K101477

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24619503

---

Статус: Сатылган

Run: 94 461 mi

Сатылган күнү: 2019-05-14

$21,250 Smart Fortwo WMEEJ31X88K161858

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24812392

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 50 273 mi

Сатылган күнү: 2019-05-15

$21,700 Smart Fortwo WMEEJ3BA6FK810628

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25023756

---

Статус: Сатылган

Run: 33 832 mi

Сатылган күнү: 2019-05-15

$14,800 Smart Fortwo WMEEJ31X59K252278

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24636195

---

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-17

$17,950 Smart Fortwo WMEEJ31X88K173167

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25005049

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: 94 167 mi

Сатылган күнү: 2019-05-17

$11,050 Smart Fortwo WMEEJ3BA8CK568002

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24979285

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 34 235 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$8,100 Smart Fortwo WMEEK3BA7BK467089

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24954267

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-20

$19,500 Smart Fortwo WMEEJ31X19K230763

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25069252

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 95 858 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$17,100 Smart Fortwo WMEEJ3BA2FK809153

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24970270

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 9 127 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$8,050 Smart Fortwo WMEEJ31X08K169467

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24927494

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-21

$4,800 Smart Fortwo WMEEK31X38K199785

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24905908

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 3 180 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$11,950 Smart Fortwo WMEEJ31X09K215915

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24472551

Infinity Insurance

Статус: Сатылган

Run: 138 877 mi

Сатылган күнү: 2019-05-21

$17,100 Smart Fortwo WMEEJ3BA0DK682898

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25035207

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 22 343 mi

Сатылган күнү: 2019-05-28

$11,250 Smart Fortwo WMEEJ31XX8K104674

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25016870

Honorbound Foundation

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-29

$17,050 Smart Fortwo WMEEJ31XX9K257024

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25169059

---

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$13,300 Smart Fortwo WMEEJ3BAXFK810227

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25171867

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 41 174 mi

Сатылган күнү: 2019-05-30

$10,800 Smart Fortwo WMEEK31X78K169897

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25273555

---

Статус: Сатылган

Run: 133 249 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$18,850 Smart Fortwo WMEEJ31X59K331885

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24641320

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 141 808 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$10,500 Smart Fortwo WMEEJ3BA4FK788371

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36244479

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-31

$4,150 Smart Fortwo WMEEJ9AA2EK747661

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24659481

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$23,950 Smart Fortwo WMEEJ31X09K268579

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-32060239

---

Статус: Сатылган

Run: 61 573 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$20,050 Smart Fortwo WMEEK31X28K106352

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-34757369

---

Статус: Сатылган

Run: 192 185 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$24,050 Smart Fortwo WMEEJ3BA5AK417762

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35678659

---

Статус: Сатылган

Run: 49 132 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$24,800 Smart Fortwo WMEEK31X18K202358

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-24695019

---

Статус: Сатылган

Run: 32 305 mi

Сатылган күнү: 2019-05-31

$21,650 Smart Fortwo WMEEJ3BA3DK658952

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25076826

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 12 564 mi

Сатылган күнү: 2019-06-03

$18,950 Smart Fortwo WMEEJ31X38K125897

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24394719

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 66 107 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$5,850 Smart Fortwo WMEEJ31X99K262599

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25061979

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-04

$17,100 Smart Fortwo WMEEJ3BA7FK808225

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25084079

---

Статус: Сатылган

Run: 31 680 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$14,150 Smart Fortwo WMEEJ3BA9DK625924

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24695613

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 50 896 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$9,650 Smart Fortwo WMEEJ31XX9K214075

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24319352

Permanent General Co.

Статус: Сатылган

Run: 131 587 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$2,650 Smart Fortwo WMEEJ31X39K244440

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24629880

---

Статус: Сатылган

Run: 41 700 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$23,650 Smart Fortwo WMEEJ3BA6FK798643

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24989679

Ally Financial

Статус: Сатылган

Run: 13 294 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$12,950 Smart Fortwo WMEEJ3BA8FK811313

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24700309

Wawanesa Insurance

Статус: Сатылган

Run: 95 798 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$9,750 Smart Fortwo WMEEJ3BA9FK811160

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24819153

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 20 228 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$22,850 Smart Fortwo WMEEJ31X59K225954

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24882673

---

Статус: Сатылган

Run: 65 683 mi

Сатылган күнү: 2019-05-07

$8,750 Smart Fortwo WMEEJ3BA0BK437466

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24906001

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 128 061 mi

Сатылган күнү: 2019-05-08

$6,500 Smart Fortwo WMEEJ31X59K265533

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24980482

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-05-08

$17,250 Smart Fortwo WMEEJ3BA1FK798730

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24633919

Arkansas Farm Bureau

Статус: Сатылган

Run: 35 522 mi

Сатылган күнү: 2019-05-08

$11,600 Smart Fortwo WMEEJ31X88K203025

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24976351

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 83 777 mi

Сатылган күнү: 2019-05-08

$24,100 Smart Fortwo WMEEJ31X49K259092

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24717722

Erie Insurance Group

Статус: Сатылган

Run: 17 846 mi

Сатылган күнү: 2019-05-08

$24,400 Smart Fortwo WMEEJ31X49K265376

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25061024

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 2 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$12,450 Smart Fortwo WMEEJ3BA5BK433462

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24980917

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 19 880 mi

Сатылган күнү: 2019-05-15

$19,550 Smart Fortwo WMEEJ31X48K189379

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24943963

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 140 294 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$3,750 Smart Fortwo WMEEJ3BAXDK695805

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24545116

American Family Insurance

Статус: Сатылган

Run: 43 544 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$4,150 Smart Fortwo WMEEJ31X78K086277

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24781722

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 83 364 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$22,450 Smart Fortwo WMEEJ3BA8AK372266

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24549998

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 81 440 mi

Сатылган күнү: 2019-05-10

$5,650 Smart Fortwo WMEEK31X59K282376

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24733428

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-05-10

$2,800 Smart Fortwo WMEEJ3BA6EK753247

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24054260

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 11 094 mi

Сатылган күнү: 2019-05-13

$13,100 Smart Fortwo WMEEJ3BA2DK584259

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24803291

Mercury Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 768 mi

Сатылган күнү: 2019-05-13

$17,500 Smart Fortwo WMEEK31X19K251450

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25929853

---

Статус: Сатылган

Run: 86 984 mi

Сатылган күнү: 2019-09-03

$20,200 Smart Fortwo WMEEJ3BA4DK686386

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24828022

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: 113 964 mi

Сатылган күнү: 2019-05-14

$17,900 Smart Fortwo WMEEJ31X29K255347

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25047916

Advanced Remarketing Servic...

Статус: Сатылган

Run: 40 248 mi

Сатылган күнү: 2019-05-14

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×