Smart Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$24,100 Smart Fortwo WMEEJ31X49K259092

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24717722

Erie Insurance Group

Статус: Сатылган

Run: 17 846 mi

Сатылган күнү: 2019-05-08

$24,400 Smart Fortwo WMEEJ31X49K265376

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25061024

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 2 mi

Сатылган күнү: 2019-05-20

$12,450 Smart Fortwo WMEEJ3BA5BK433462

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24980917

Tmx Finance

Статус: Сатылган

Run: 19 880 mi

Сатылган күнү: 2019-05-15

$19,550 Smart Fortwo WMEEJ31X48K189379

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24943963

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 140 294 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$3,750 Smart Fortwo WMEEJ3BAXDK695805

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24545116

American Family Insurance

Статус: Сатылган

Run: 43 544 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$4,150 Smart Fortwo WMEEJ31X78K086277

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24781722

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 83 364 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$22,450 Smart Fortwo WMEEJ3BA8AK372266

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24549998

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 81 440 mi

Сатылган күнү: 2019-05-10

$5,650 Smart Fortwo WMEEK31X59K282376

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24733428

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 0 mi

Сатылган күнү: 2019-05-10

$2,800 Smart Fortwo WMEEJ3BA6EK753247

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24054260

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 11 094 mi

Сатылган күнү: 2019-05-13

$13,100 Smart Fortwo WMEEJ3BA2DK584259

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24803291

Mercury Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 768 mi

Сатылган күнү: 2019-05-13

$17,500 Smart Fortwo WMEEK31X19K251450

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25929853

---

Статус: Сатылган

Run: 86 984 mi

Сатылган күнү: 2019-09-03

$20,200 Smart Fortwo WMEEJ3BA4DK686386

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24828022

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: 113 964 mi

Сатылган күнү: 2019-05-14

$17,900 Smart Fortwo WMEEJ31X29K255347

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25047916

Advanced Remarketing Servic...

Статус: Сатылган

Run: 40 248 mi

Сатылган күнү: 2019-05-14

$11,800 Smart Fortwo WMEEJ31X79K314151

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-32354241

Muni

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2021-02-15

$17,200 Smart Fortwo WMEEJ31XX9K236822

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25209287

---

Статус: Сатылган

Run: 87 997 mi

Сатылган күнү: 2019-06-06

$19,550 Smart Fortwo WMEEK31X78K082503

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-49264098

---

Статус: Сатылган

Run: 73 292 mi

Сатылган күнү: 2019-06-10

$7,600 Smart Fortwo WMEEJ31X69K245596

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25137884

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 71 957 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$19,400 Smart Fortwo WMEEJ31XX8K140431

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25100292

Pilgrim Insurance

Статус: Сатылган

Run: 92 713 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$3,150 Smart Fortwo WMEEJ3BA6EK757394

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24991690

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 27 812 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$22,300 Smart Fortwo WMEEK31X08K171264

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25081908

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 44 231 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$8,900 Smart Fortwo WMEFJ5DA9GK066635

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25028640

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 56 633 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$9,950 Smart Fortwo WMEEJ31X99K236214

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36380809

---

Статус: Сатылган

Run: 122 396 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$22,400 Smart Fortwo WMEFJ5DA0GK072422

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35464749

---

Статус: Сатылган

Run: 3 706 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$18,650 Smart Fortwo WMEEJ31X79K326316

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33588889

---

Статус: Сатылган

Run: 41 887 mi

Сатылган күнү: 2019-06-11

$17,600 Smart Fortwo WMEEJ31X78K175542

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24576580

---

Статус: Сатылган

Run: 103 879 mi

Сатылган күнү: 2019-06-12

$8,600 Smart Fortwo WMEEK31XX9K216163

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24927909

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 67 977 mi

Сатылган күнү: 2019-06-12

$16,250 Smart Fortwo WMEEJ3BA7DK630152

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25071877

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 73 698 mi

Сатылган күнү: 2019-06-12

$5,100 Smart Fortwo WMEEJ3BA4DK584537

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25049858

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 142 481 mi

Сатылган күнү: 2019-06-12

$23,750 Smart Fortwo WMEEK31X18K140802

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36022579

---

Статус: Сатылган

Run: 87 726 mi

Сатылган күнү: 2019-06-12

$13,000 Smart Fortwo WMEEJ3BA9DK659684

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25076810

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 12 095 mi

Сатылган күнү: 2019-06-17

$19,000 Smart Passion WME4503321J041203

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25322851

---

Статус: Сатылган

Run: 24 331 mi

Сатылган күнү: 2019-06-17

$13,650 Smart Fortwo WMEEJ3BA5AK360110

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25120646

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-17

$20,300 Smart Fortwo WMEEJ31X69K256484

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24982105

Erie Insurance Group

Статус: Сатылган

Run: 210 116 mi

Сатылган күнү: 2019-06-17

$21,300 Smart Fortwo WMEFJ5DA4GK054358

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25059293

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 35 196 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$23,900 Smart Fortwo WMEEJ3BA2DK665214

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24939734

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 77 289 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$18,400 Smart Fortwo WMEEJ3BA4BK498383

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35163229

---

Статус: Сатылган

Run: 53 834 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$24,750 Smart Fortwo WMEEK31X89K294053

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35702169

---

Статус: Сатылган

Run: 108 139 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$7,650 Smart Fortwo WMEEJ3BA4EK747673

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33984149

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-18

$18,850 Smart Fortwo WMEEJ3BA1CK557617

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25038083

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 68 212 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$12,850 Smart Fortwo WMEEJ31X79K221291

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-37464359

---

Статус: Сатылган

Run: 71 007 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$22,750 Smart Fortwo WMEEJ31X89K274422

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36018019

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-18

$10,950 Smart Fortwo WMEEK31X39K228087

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35664739

---

Статус: Сатылган

Run: 82 094 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$23,350 Smart Fortwo WMEEK3BA1CK557128

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-26282029

---

Статус: Сатылган

Run: 83 439 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$14,450 Smart Fortwo WMEEJ31X59K329571

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24772673

Tennessee Farmers Insurance

Статус: Сатылган

Run: 45 212 mi

Сатылган күнү: 2019-06-19

$17,300 Smart Fortwo WMEFJ5DA8GK063564

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24595612

Erie Insurance Group

Статус: Сатылган

Run: 21 mi

Сатылган күнү: 2019-06-19

$6,800 Smart Fortwo WMEEJ3BA0DK674025

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-28364849

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-06-19

$21,900 Smart Fortwo WMEEK3BA3DK612924

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-23821429

---

Статус: Сатылган

Run: 63 503 mi

Сатылган күнү: 2019-06-19

$3,650 Smart Fortwo WMEEJ3BA2BK493330

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25069739

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 74 065 mi

Сатылган күнү: 2019-06-19

$15,950 Smart Fortwo WMEEK31X58K098179

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-56727948

---

Статус: Сатылган

Run: 34 577 mi

Сатылган күнү: 2019-06-24

$11,800 Smart Fortwo WMEEJ3BAXDK659953

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36637139

---

Статус: Сатылган

Run: 26 636 mi

Сатылган күнү: 2019-06-24

$4,250 Smart Fortwo WMEEK31X78K175666

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25307489

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 57 021 mi

Сатылган күнү: 2019-06-25

$5,050 Smart Fortwo WMEEJ31X88K199025

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24779567

Permanent General Co.

Статус: Сатылган

Run: 37 845 mi

Сатылган күнү: 2019-06-25

$19,350 Smart Fortwo WMEEJ3BA3CK556386

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36900429

---

Статус: Сатылган

Run: 92 181 mi

Сатылган күнү: 2019-06-25

$14,850 Smart Fortwo WMEEJ3BAXDK704194

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25003891

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 36 853 mi

Сатылган күнү: 2019-06-25

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×