Fiat 500L Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$1,700 Fiat 500L ZFBCFADH2EZ012481

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25052668

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 88 196 mi

Сатылган күнү: 2019-07-02

999$ Fiat 500L ZFBCFABH8EZ027537

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-26886849

---

Статус: Сатылган

Run: 81 443 mi

Сатылган күнү: 2019-07-02

999$ Fiat 500L ZFBCFADH5EZ008537

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25120822

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 51 727 mi

Сатылган күнү: 2019-07-02

999$ Fiat 500L ZFBCFADH6GZ037452

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24525184

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 22 988 mi

Сатылган күнү: 2019-07-02

$2,300 Fiat 500L ZFBCFADHXEZ020909

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36164219

---

Статус: Сатылган

Run: 51 066 mi

Сатылган күнү: 2019-07-02

999$ Fiat 500L ZFBCFABHXEZ024008

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-40211319

---

Статус: Сатылган

Run: 52 817 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

999$ Fiat 500L ZFBCFABH5FZ031806

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25455236

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 24 759 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

$1,900 Fiat 500L ZFBCFABH9EZ016000

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25596568

---

Статус: Сатылган

Run: 32 640 mi

Сатылган күнү: 2019-08-07

$2,250 Fiat 500L ZFBCFADHXEZ007707

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25082579

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 54 420 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

$500 Fiat 500L ZFBCFADH3HZ039466

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24942021

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 25 012 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

999$ Fiat 500L ZFBCFADH7EZ015859

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-37533409

---

Статус: Сатылган

Run: 55 205 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

$1,800 Fiat 500L ZFBCFADH8EZ010038

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25182284

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 111 895 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

$975 Fiat 500L ZFBCFADH8EZ010525

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25075950

---

Статус: Сатылган

Run: 47 391 mi

Сатылган күнү: 2019-07-22

999$ Fiat 500L ZFBCFAAH7EZ011427

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25111978

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 75 658 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

$1,000 Fiat 500L ZFBCFAAH6EZ016084

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-38088669

---

Статус: Сатылган

Run: 73 980 mi

Сатылган күнү: 2019-07-11

999$ Fiat 500L ZFBCFABH4GZ038229

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-30479229

---

Статус: Сатылган

Run: 16 017 mi

Сатылган күнү: 2019-07-18

999$ Fiat 500L ZFBCFABH7EZ026508

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-39781899

---

Статус: Сатылган

Run: 50 610 mi

Сатылган күнү: 2019-07-11

999$ Fiat 500L ZFBCFADH4EZ008125

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-38137419

---

Статус: Сатылган

Run: 87 224 mi

Сатылган күнү: 2019-07-11

999$ Fiat 500L ZFBCFADH9EZ008444

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-35043029

---

Статус: Сатылган

Run: 62 509 mi

Сатылган күнү: 2019-07-17

999$ Fiat 500L ZFBCFACH4EZ004173

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-40531279

---

Статус: Сатылган

Run: 105 844 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

$2,601 Fiat 500L ZFBCFADHXFZ032155

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25341137

---

Статус: Сатылган

Run: 54 287 mi

Сатылган күнү: 2019-07-16

999$ Fiat 500L ZFBCFABH8EZ000385

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-40576629

---

Статус: Сатылган

Run: 105 524 mi

Сатылган күнү: 2019-07-22

$750 Fiat 500L ZFBCFADH7FZ031898

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24238148

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 23 962 mi

Сатылган күнү: 2019-07-17

999$ Fiat 500L ZFBCFAAH1GZ038450

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25019940

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 20 309 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

999$ Fiat 500L ZFBCFADH3EZ006625

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-41308879

---

Статус: Сатылган

Run: 67 845 mi

Сатылган күнү: 2019-07-22

$1,100 Fiat 500L ZFBCFADH6EZ010135

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25386027

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 62 959 mi

Сатылган күнү: 2019-07-24

999$ Fiat 500L ZFBCFADH7FZ034476

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25169651

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 55 439 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

999$ Fiat 500L ZFBCFADH8FZ030369

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25399307

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 68 231 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

$600 Fiat 500L ZFBCFADH7EZ008538

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25039018

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 58 218 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

999$ Fiat 500L ZFBCFAAH0EZ000169

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-38058339

---

Статус: Сатылган

Run: 53 426 mi

Сатылган күнү: 2019-07-30

$2,050 Fiat 500L ZFBCFAAH0HZ039851

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24959532

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 38 013 mi

Сатылган күнү: 2019-07-25

999$ Fiat 500L ZFBCFADH7EZ018485

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25579599

Pemco Insurance Companies

Статус: Сатылган

Run: 67 051 mi

Сатылган күнү: 2019-07-24

$1,800 Fiat 500L ZFBCFABH9EZ015378

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25011344

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 68 870 mi

Сатылган күнү: 2019-07-25

$1,600 Fiat 500L ZFBCFABH4EZ028166

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25329959

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 55 539 mi

Сатылган күнү: 2019-07-24

$1,200 Fiat 500L ZFBCFABH0EZ024504

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25482451

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 128 012 mi

Сатылган күнү: 2019-07-31

999$ Fiat 500L ZFBCFACH5EZ004540

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-36019739

---

Статус: Сатылган

Run: 74 132 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

999$ Fiat 500L ZFBCFAAH0EZ029011

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-33278249

---

Статус: Сатылган

Run: 84 206 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

999$ Fiat 500L ZFBCFADH0EZ003987

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-29362079

---

Статус: Сатылган

Run: 42 924 mi

Сатылган күнү: 2019-07-19

999$ Fiat 500L ZFBCFACHXFZ035378

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-39045069

---

Статус: Сатылган

Run: 91 785 mi

Сатылган күнү: 2019-08-02

$1,100 Fiat 500L ZFBCFADH0EZ013208

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25374590

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 79 333 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

$1,250 Fiat 500L ZFBCFADH2EZ008530

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-23987745

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 60 233 mi

Сатылган күнү: 2019-08-06

$2,500 Fiat 500L ZFBCFADH8EZ020455

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-28762252

---

Статус: Сатылган

Run: 109 061 mi

Сатылган күнү: 2020-10-26

999$ Fiat 500L ZFBCFADHXEZ022675

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-41756569

---

Статус: Сатылган

Run: 73 928 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

$2,300 Fiat 500L ZFBCFADH6FZ030452

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25423083

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 40 582 mi

Сатылган күнү: 2019-08-02

$275 Fiat 500L ZFBCFADH5EZ010756

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25419138

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 77 128 mi

Сатылган күнү: 2019-07-31

999$ Fiat 500L ZFBCFADH8EZ013571

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25379549

Pemco Insurance Companies

Статус: Сатылган

Run: 40 839 mi

Сатылган күнү: 2019-07-31

999$ Fiat 500L ZFBCFABH3EZ013836

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-40848779

---

Статус: Сатылган

Run: 108 003 mi

Сатылган күнү: 2019-08-08

999$ Fiat 500L ZFBCFACHXEZ028770

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25167583

Texas Farm Bureau

Статус: Сатылган

Run: 135 807 mi

Сатылган күнү: 2019-07-24

$650 Fiat 500L ZFBCFABH8EZ028297

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25253151

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 57 944 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

999$ Fiat 500L ZFBCFABH5EZ021131

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-37251189

---

Статус: Сатылган

Run: 74 922 mi

Сатылган күнү: 2019-08-08

$1,200 Fiat 500L ZFBCFADH1EZ017798

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25486818

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 78 404 mi

Сатылган күнү: 2019-08-07

999$ Fiat 500L ZFBCFADH5EZ022633

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-41928279

---

Статус: Сатылган

Run: 105 070 mi

Сатылган күнү: 2019-08-01

999$ Fiat 500L ZFBCFABH6EZ024183

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-43286309

---

Статус: Сатылган

Run: 104 340 mi

Сатылган күнү: 2019-08-02

$2,050 Fiat 500L ZFBCFADH3FZ036175

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25358928

---

Статус: Сатылган

Run: 53 883 mi

Сатылган күнү: 2019-08-14

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×