Fiat 124 Spider Copart жана iaai камсыздандыруу аукциондорунда автоунаалардын бааларынын тарыхы

$22,750 Fiat 124 Spider JC1NFAEKXJ0136512

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24858220

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 942 mi

Сатылган күнү: 2019-12-19

$13,700 Fiat 124 Spider JC1NFAEK0H0107191

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24290004

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 13 210 mi

Сатылган күнү: 2019-06-04

$18,850 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5J0134411

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24281865

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 20 230 mi

Сатылган күнү: 2019-06-05

$22,200 Fiat 124 Spider JC1NFAEKXJ0138311

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24217608

Dma - Turo Inc

Статус: Сатылган

Run: 2 094 mi

Сатылган күнү: 2019-05-08

$7,150 Fiat 124 Spider JC1NFAEKXH0125827

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24842549

Mercury Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 301 mi

Сатылган күнү: 2019-05-09

$9,300 Fiat 124 Spider JC1NFAEK4H0123698

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-27932229

---

Статус: Сатылган

Run: 24 972 mi

Сатылган күнү: 2020-07-20

$19,700 Fiat 124 Spider JC1NFAEK3J0134388

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24480260

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 746 mi

Сатылган күнү: 2019-06-10

$14,200 Fiat 124 Spider JC1NFAEK7H0118544

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24986768

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 5 572 mi

Сатылган күнү: 2019-06-18

$12,050 Fiat 124 Spider JC1NFAEK7H0102196

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24966709

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 29 720 mi

Сатылган күнү: 2019-06-25

$17,750 Fiat 124 Spider JC1NFAEK0H0128591

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24143797

---

Статус: Сатылган

Run: 16 485 mi

Сатылган күнү: 2019-05-28

$19,650 Fiat 124 Spider JC1NFAEK9H0101972

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24921723

---

Статус: Сатылган

Run: 25 223 mi

Сатылган күнү: 2019-06-20

$6,650 Fiat 124 Spider JC1NFAEKXH0131174

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24915707

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

$6,950 Fiat 124 Spider JC1NFAEK1J0135314

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25325155

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 mi

Сатылган күнү: 2019-07-03

$20,950 Fiat 124 Spider JC1NFAEK2J0139498

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25209096

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 1 207 mi

Сатылган күнү: 2019-07-23

$4,950 Fiat 124 Spider JC1NFAEK0J0138477

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25365105

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 11 291 mi

Сатылган күнү: 2019-07-17

$20,100 Fiat 124 Spider JC1NFAEK7H0117586

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25357811

Liberty Mutual

Статус: Сатылган

Run: 42 837 mi

Сатылган күнү: 2019-08-07

$7,550 Fiat 124 Spider JC1NFAEK7H0106667

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25362061

---

Статус: Сатылган

Run: 6 464 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

$6,550 Fiat 124 Spider JC1NFAEK2H0114160

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25428186

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 7 785 mi

Сатылган күнү: 2019-07-10

$24,550 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5J0137891

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25259307

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 23 284 mi

Сатылган күнү: 2019-07-09

$23,650 Fiat 124 Spider JC1NFAEK6H0127722

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25675802

---

Статус: Сатылган

Run: 21 096 mi

Сатылган күнү: 2019-09-13

$2,700 Fiat 124 Spider JC1NFAEK8H0127883

Аукцион: Copart

Лот номери: 1-38133560

---

Статус: Сатылган

Run: 47 826 mi

Сатылган күнү: 2020-06-30

$21,900 Fiat 124 Spider JC1NFAEK4H0115603

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25674459

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 11 404 mi

Сатылган күнү: 2019-09-24

$24,900 Fiat 124 Spider 124BS10056978

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25852530

Philadelphia Insurance Comp...

Статус: Сатылган

Run: 65 723 mi

Сатылган күнү: 2019-10-29

$10,300 Fiat 124 Spider JC1NFAEK2H0109038

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25111550

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 8 777 mi

Сатылган күнү: 2019-10-11

$11,700 Fiat 124 Spider JC1NFAEK6H0103307

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26005311

Mercury Insurance

Статус: Сатылган

Run: 21 051 mi

Сатылган күнү: 2019-10-23

$5,250 Fiat 124 Spider JC1NFAEK6J0139844

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25628592

Erie Insurance Group

Статус: Сатылган

Run: 1 302 mi

Сатылган күнү: 2019-09-03

$13,000 Fiat 124 Spider JC1NFAEK8H0119637

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25542556

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 45 384 mi

Сатылган күнү: 2019-10-08

$8,400 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5J0139639

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-24998496

Usaa - Ach

Статус: Сатылган

Run: 1 000 mi

Сатылган күнү: 2019-10-30

$14,300 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5H0100625

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26204601

---

Статус: Сатылган

Run: 21 010 mi

Сатылган күнү: 2019-10-14

$7,100 Fiat 124 Spider JC1NFAEK9H0108307

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-20999067

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2019-11-14

$22,000 Fiat 124 Spider JC1NFAEK2H0109136

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26710008

---

Статус: Сатылган

Run: 21 491 mi

Сатылган күнү: 2019-12-19

$6,700 Fiat 124 Spider JC1NFAEK6H0122388

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26246544

---

Статус: Сатылган

Run: 19 057 mi

Сатылган күнү: 2019-11-04

$6,000 Fiat 124 Spider JC1NFAEK7H0106930

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25685699

Mercury Insurance

Статус: Сатылган

Run: 17 743 mi

Сатылган күнү: 2019-10-21

$19,700 Fiat 124 Spider JC1NFAEK2H0126986

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25993038

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 47 219 mi

Сатылган күнү: 2019-10-09

$3,950 Fiat 124 Spider JC1NFAEK1H0123254

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26259279

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 15 419 mi

Сатылган күнү: 2019-12-18

$7,200 Fiat 124 Spider JC1NFAEK7H0121055

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26406169

---

Статус: Сатылган

Run: 3 742 mi

Сатылган күнү: 2019-11-18

$9,350 Fiat 124 Spider JC1NFAEKXH0119686

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25497168

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 4 329 mi

Сатылган күнү: 2019-09-03

$22,850 Fiat 124 Spider JC1NFAEK9J0140499

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26331506

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 34 100 mi

Сатылган күнү: 2019-12-24

$2,950 Fiat 124 Spider 124CS10138876

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26131417

Carbrain Llc - Pos - W/c - Ach

Статус: Сатылган

Run: 223 674 mi

Сатылган күнү: 2019-10-04

$12,950 Fiat 124 Spider JC1NFAEK8H0105270

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26153832

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 42 000 mi

Сатылган күнү: 2019-11-21

$16,900 Fiat 124 Spider JC1NFAEKXJ0137918

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25620254

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 2 905 mi

Сатылган күнү: 2019-08-27

$17,800 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5H0114802

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26846680

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 43 245 mi

Сатылган күнү: 2020-02-05

$24,550 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5J0138491

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26348125

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 2 762 mi

Сатылган күнү: 2020-01-02

$20,150 Fiat 124 Spider JC1NFAEK8H0121081

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26858134

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 33 391 mi

Сатылган күнү: 2020-01-28

$5,250 Fiat 124 Spider JC1NFAEK4K0142906

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26290280

Mercury Insurance

Статус: Сатылган

Run: 2 483 mi

Сатылган күнү: 2020-01-20

$12,950 Fiat 124 Spider JC1NFAEK0J0139418

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26030493

State Farm Group Insurance

Статус: Сатылган

Run: 33 256 mi

Сатылган күнү: 2019-11-20

$8,300 Fiat 124 Spider JC1NFAEK8H0127558

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25873279

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 11 589 mi

Сатылган күнү: 2019-12-24

$7,500 Fiat 124 Spider JC1NFAEK8H0124157

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-25645097

Erie Insurance Group

Статус: Сатылган

Run: 34 818 mi

Сатылган күнү: 2019-12-10

$12,250 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5H0102259

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26929005

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 25 686 mi

Сатылган күнү: 2020-02-26

$18,600 Fiat 124 Spider JC1NFAEK1H0130544

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26742923

Aaa Missouri

Статус: Сатылган

Run: 15 199 mi

Сатылган күнү: 2020-02-24

$6,000 Fiat 124 Spider 124CS10135858

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-27111917

---

Статус: Сатылган

Run: 91 482 mi

Сатылган күнү: 2020-02-25

$8,100 Fiat 124 Spider JC1NFAEK0H0100158

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-26826539

---

Статус: Сатылган

Run: ---

Сатылган күнү: 2020-03-02

$15,200 Fiat 124 Spider JC1NFAEK5H0105002

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-27063136

Geico Insurance

Статус: Сатылган

Run: 53 495 mi

Сатылган күнү: 2020-03-18

$23,800 Fiat 124 Spider JC1NFAEK3H0104981

Аукцион: IAAI

Лот номери: 0-27083616

Progressive Casualty Insurance

Статус: Сатылган

Run: 51 389 mi

Сатылган күнү: 2020-03-30

×

Сиздин атыңыз


Электрондук почтаңыз


Сиздин билдирүү


×